όροι χρήσης (τα τυπικά)

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Γενικοί όροι - εμπορικά σήματα
Το "πολίτεςTV" αποτελεί αυτοδιαχειριζόμενο και συλλογικά χρηματοδοτούμενο μέσο ενημέρωσης με αντικείμενο την ειδησεογραφία της Κρήτης. Κεντρικός κόμβος παρουσίασης και δωρεάν διανομής των έργων της είναι η ιστοσελίδα www.politestv.gr. Στο παρακάτω κείμενο για λόγους ευκολίας, οι όροι "Τηλεόραση από τους Πολίτες” και “politesTV” ή "πολίτεςTV" θα θεωρούνται ταυτόσημοι και θα μπορούσε δυνητικά ο ένας να αντικατασταθεί από τον άλλο. Οι όροι "Τηλεόραση από τους Πολίτες”,“politestv.gr” και "πολίτεςTV" αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και δεν μπορούν να αντιγραφούν εν μέρει ή στο σύνολό τους, ή ναχρησιμοποιηθούν για διανομή άλλου υλικού χωρίς έγγραφη άδεια. 

Συναίνεση Χρήστη
Ο χρήστης δεσμεύεται ρητώς με την παρούσα, ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσης του "πολίτεςTV" και του site “www.politestv.gr”. Επιπλέον δεσμεύεται πως συμμορφώνεται με τους κανόνες του site και απέχει από κάθε χρήση του η οποία είναι παράνομη και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη. Η χρήση του "politestv.gr" και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη.

------------------------------------------------------------------------------

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Πρωτογενές υλικό
Τα βίντεο – ρεπορτάζ, οι φωτογραφίες τα κείμενα και εν γένει το δημοσιογραφικό υλικό που παράγεται από τους συνεργάτες του "πολίτεςTV" παραμένει στην πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του. Ωστόσο, δεν υπόκειται σε περιορισμούς ως προς τη διανομή, την αποθήκευση (downloading) και την αναδημοσίευση, παρά μόνο ως προς την υποχρέωση αναφοράς των δημιουργών. Η υποχρέωση αναφοράς περιλαμβάνει τόσο το μέσο ενημέρωσης "πολίτεςTV", όσο και τους συντελεστές κάθε ρεπορτάζ, όπως αυτοί αναφέρονται στο τέλος κάθε βίντεο. Το δημοσιογραφικό υλικό διανέμεται με άδεια creative commons. Το πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό δεν πωλείται. Ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανταλλακτικής παροχής με άλλα μέσα ενημέρωσης, με σκοπό τη διάδοση των σκοπών του "πολίτεςTV" κυρίως μέσω της μετάδοσης ενημερωτικών μηνυμάτων από τα Μέσα αυτά. Επί παραδείγματι, μπορούν κάποια ρεπορτάζ να δίνονται προς δημοσίευση σε άλλα Μέσα ακόμα και προ της δημοσίευσης στο "politestv.gr" ή να μετατρέπονται σε γραπτά κείμενα για έντυπα ΜΜΕ με μοναδικό αντάλλαγμα την παροχή διαφημιστικού χρόνου ή χώρου για τους σκοπούς του "πολίτεςTV" και πάντως χωρίς κανένα χρηματικό αντίτιμο.

Βίντεο Μελών
Οι χρήστες του "πολίτεςTV" έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν δικά τους βίντεο, κείμενα και φωτογραφίες μετά την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης, από τους διαχειριστές της σελίδας. Η δημοσίευση υλικού δεν γίνεται με οικονομικό αντίτιμο και δεν αποτελεί προϊόν εμπορικής συναλλαγής. Το προς δημοσίευση υλικό θα πρέπει στο σύνολό του και επί μέρους να συνάδει με τους όρους δημοσίευσης, να μην είναι καταχρηστικό ή υβριστικό και να μην παραβιάζει τους νόμους περί συκοφαντικής δυσφήμισης ή περί λόγω και έργω εξύβρισης. Οι διαχειριστές της σελίδας έχουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αφαιρέσουν υλικό από τη σελίδα εφόσον παραβιάζονται οι παραπάνω όροι. Στην ίδια ενότητα αναδημοσιεύονται από τους διαχειριστές της σελίδας και βίντεο πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων εφόσον παρέχονται ήδη ελεύθερα στο διαδίκτυο. Οι αναδημοσιεύσεις πραγματοποιούνται υπό τη ρητή προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής και των συντελεστών κάθε έργου ξεχωριστά.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών
Κανένα μέρος του παρεχομένου στους επισκέπτες περιεχομένου του "πολίτεςTV" δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης μας.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους (links)
Στη σελίδα παρουσίασης κάθε ρεπορτάζ περιλαμβάνονται ενεργοί σύνδεσμοι (links) σχετικοί με το εκάστοτε θέμα της έρευνάς μας, όπως ιστοσελίδες φορέων ή προσώπων που αναφέρονται ή συμμετέχουν στο ρεπορτάζ, αντίστοιχα δημοσιογραφικά κείμενα άλλων μέσων ενημέρωσης για το ίδιο αντικείμενο κτλ. Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω των συγκεκριμένων συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση και πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών του "πολιτεςTV", ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Σχόλια
Σε κάθε ρεπορτάζ δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού και εμπλουτισμού της είδησης από τους επισκέπτες. Ο σχολιασμός γίνεται κυρίως με τη χρήση λογαριασμού στο κοινωνικό δίκτυο Facebook αλλά και μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Hotmail, Yahoo και Aol. Ακόμα και αν δεν διατηρείτε λογαριασμό στο facebook έχετε τη δυνατότητα σχολιασμού των ρεπορτάζ του “πολίτεςTV" εφόσον διατηρείτε (ή αν δημιουργήσετε ) λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε έναν από τρεις αυτούς παρόχους. Παρά το γεγονός ότι ο σχολιασμός γίνεται μέσω της προσωπικής τους σελίδας στο facebook, ή μέσω της προσωπικής τους υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι επισκέπτες του "πολίτεςTV" είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν υψηλό το επίπεδο της συζήτησης, να μην προσφεύγουν σε ύβρεις, απειλές, εκβιασμούς, προσβολές και σπίλωση προσώπων και σε ανυπόστατες κατηγορίες έναντι οποιουδήποτε. Οι διαχειριστές της σελίδας "politestv.gr" δε φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων, ωστόσο διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν από τη σελίδα σχόλια, που κατά την κρίση τους δεν προωθούν τον γόνιμο διάλογο ή αντίκεινται στην νομοθεσία περί συκοφαντικής δυσφήμισης ή περί λόγω και έργω εξύβρισης.

Αποζημίωση
Το "πολίτεςTV" διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από επισκέπτες που παραβαίνουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων, ιδιαιτέρως εφόσον από την παράβαση αυτή εγερθούν αγωγές ή άλλες δικαστικές αξιώσεις εις βάρος μας.

IP Addresses
H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του "πολίτεςTV". Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων μας (server, database, δικτύου κ.α). Η διεύθυνση IP πρόσβασης του επισκέπτη στις σελίδες του “πολίτεςTV” μπορεί να γνωστοποιηθεί μόνο σε αστυνομικές, δικαστικές ή άλλες αρμόδιες κρατικές αρχές και υπό την προϋπόθεση ότι θα ζητηθεί βάσει της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας. Σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιείται καμία διεύθυνση IP σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα ακόμα και αν οι αιτούντες επικαλούνται προσβολή ή ζημία. Οι διαχειριστές του "πολίτεςTV" δεσμέυονται να μην προβούν σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του "politestv.gr".

------------------------------------------------------------------------------

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Χρηματοδότηση - πόροι
Το "πολίτεςTV" αποτελεί συλλογικά χρηματοδοτούμενο μέσο ενημέρωσης. Δεν καταχωρεί διαφημίσεις και δεν έχει έσοδα από κρατικές ή ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να δημοσιεύει ενεργούς συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες προσώπων ή φορέων που έχουν συμβάλλει στη διαδικασία παραγωγής, αλλά μόνο εν είδη ανταλλακτικής παροχής χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Οι οικονομικοί της πόροι προέρχονται μόνο από την ενίσχυση των επισκεπτών – χρηστών οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να τη στηρίξουν οικονομικά μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και μέσω απευθείας καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς. (Δείτε αναλυτικά). Η οικονομική ενίσχυση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας σύμβασης και έχει την έννοια της αναγνώρισης της αξίας του παραγόμενου δημοσιογραφικού υλικού και της στήριξης για τη συνέχιση της λειτουργίας του μέσου. Σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται την «αγορά» δημοσιογραφικής δουλειάς ή την επί πληρωμή διενέργεια ρεπορτάζ. Η ομάδα παραγωγής του "πολίτεςTV" δέχεται προτάσεις για την ανάδειξη θεμάτων, τόσο από χρήστες που τη στηρίζουν οικονομικά όσο και από όλους τους χρήστες / επισκέπτες / τηλεθεατές. Η οικονομική συνεισφορά δε συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των προτάσεων των επισκεπτών για τα θέματα που θα αναδειχθούν. Την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή και υλοποίηση των θεμάτων έχει η ομάδα παραγωγής και τις επιλογές της αυτές θέτει προς αξιολόγηση και ενδεχόμενη οικονομική στήριξη από το κοινό.

Αποδείξεις
Για κάθε συναλλαγή, ηλεκτρονικά ή μέσω τραπεζικών καταθέσεων, εκδίδεται αντίστοιχη απόδειξη. Οι αποδείξεις αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα μας υποδείξετε στέλνοντας mail στο support@politestv.gr (αναφέροντας και τον αριθμό κατάθεσης ή ηλεκτρονικής πληρωμής).  Η αποστολή των αποδείξεων γίνεται χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ τα στοιχεία αλληλογραφίας χρησιμοποιούνται μόνο για αυτό το σκοπό και ασφαλώς δεν καταχωρούνται και δε δημοσιεύονται.

Κατάλογος συμπαραγωγών
Η οικονομική συνεισφορά των επισκεπτών μπορεί να γίνει επωνύμως ή ανωνύμως. Οι διαχειριστές της σελίδας δημοσιεύουν στον κατάλογο των Συμπαραγωγών αλφαβητικά τα ονοματεπώνυμα των συμπαραγωγών όπως αυτά φαίνονται στα στοιχεία πληρωμής, άσχετα από το ύψος της οικονομικής τους προσφοράς. Στην ίδια θέση, κάτω από τα ονόματα των συμπαραγωγών δημοσιεύεται και αναλυτική κατάσταση εσόδων και εξόδων μας, αποδίδοντας λογαριασμό στους συμμετέχοντες αλλά και υπηρετώντας εμπράκτως το αίτημα για διαφάνεια ως προς τις χρηματοδοτήσεις των ΜΜΕ.

------------------------------------------------------------------------------

4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εφαρμοστέο δίκαιο
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του "πολίτεςTV" υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το "πολίτεςTV" διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την υποχρέωση σχετικής ρητής και σαφούς ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του "πολίτεςTV".

Μεταβατικές Διατάξεις
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

 
Πρόσφατοι:

- Παναγής Ζερβός
- Ειρήνη Φλουρή
- Σοφία Χουλάκη
- Γιάννης Ζαϊμάκης
- Στέλλα Παπαδομανωλάκη
- Κική Αλεξάκη
- Γιάννης Τσικανδηλάκης
- Νώντας Γκιουζέλης
- Γιάννης Πετράκης
- Ellen Larser

όλη η λίστα / έσοδα-έξοδα

Μείνετε σε επαφή:
Στο “πολίτεςTV” δεν "κυνηγάμε" την επικαιρότητα. Αναδεικνύουμε θέματα ψύχραιμα και με χρονική απόσταση από τα γεγονότα. Παρουσιάζουμε λίγα και ελπίζουμε… καλά θέματα. Συμπληρώστε το mail σας αν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση για τα νέα μας ρεπορτάζ